Główne rodzaje urazów i ran

Zdrowie I Medycyna Wideo: Uraz Głowy (Marsz 2019).

Anonim

Wpływ zagrożenia na ludzi, które mogą spowodować obrażenia lub urazu promować zróżnicowane. W związku z tym rodzaje urazów i ran też są różne.

Urazy wymuszone określone uszkodzenie ciała, ze względu na działanie czynników zewnętrznych, co powoduje przerywaną zdrowia. Rana - naruszenie integralności skóry lub błon śluzowych organizmu. Rodzaje urazów i ran są klasyfikowane według różnych kryteriów.

Rodzaje urazów i ran

Różne rodzaje wypadków i urazów są podzielone na wiele grup. W zależności od wpływu różnych czynników uszkodzenia są:

  • fizyczna spowodowana ciepła lub zimna;
  • Mechaniczne powstające w wyniku tępych lub ostrych przedmiotów;
  • Chemiczne powstające pod wpływem kwasów i zasad;
  • Biologiczne spowodowane przez bakterie i ich produktów przemiany materii;
  • psychiczny, który powstaje na skutek pobudzenia układu nerwowego.

W zależności od ciężkości urazu są:

Główne rodzaje urazów i ran
Kategoria Spraw Medycznych: Choroby